1. Kosova Savaşı

 

1. Kosova Savaşı,Birinci Kosova savaşı (1389).

1. Kosova Savaşı 1389 – Özeti

Murad I (Hüdavendigâr), sırp, bulgar ve diğer hıristiyan devletlerin doğurduğu tehlikeyi önlemek amacıyla 60 000 kişilik bir kuvvetle Sırbistan üzerine yürüdü.

Murad I’in yanında, oğulları Bayezid (Yıldırım) ile Yakub Bey vardı. Öncü kuvvetlerin başında Evrenos Bey ile Paşa Yiğit bulunuyordu.

Türk ordusu, Filibe, Köstendil, Eğri Palanka ve Üsküp’ün kuzeydoğusundan geçen yolu takip etti, Kosova ovasının doğu yamaçları boyunca Priştina’ya yürüdü. İki taraf Priştina’nın kuzeybatısında, Priştina – Vuçitrn yolu üzerinde, Lab suyu yanında karşılaştı.

Haçlı kuvvetleri Osmanlılardan fazlaydı. Murad I ordunun merkezinde yer aldı; sağ kolda Bayezid’i, sol kolda öteki oğlu Yakub’u görevlendirdi.

Veziriazam Çandarlızade Ali Paşa ile Kara Timurtaş Paşa, padişahın yanında yer aldılar. Haçlıların merkezinde sırp despotu Lazar, sağ kolunda yeğeni Vuk Brankoviç, sol kolda da Bosna kralı Tvrtko vardı.

Sekiz saatlik bir çarpışmadan sonra, henüz savaşın sonucu alınmadan, Lazar’ın damadı sırp asilzadelerinden Miloş Obiliç (veya Kopiliç) bir mülteci veya elçi gibi Sultan Murad’a yaklaştı ve birden çıkardığı hançerle padişahı yaraladı.

Türk kaynaklarında Murad I’in savaş sonunda, savaş sahasını dolaşırken, yaralı bir sırp tarafından öldürüldüğü kaydedilir. Sultan Murad’ın yaralandığı yere bir çadır kuruldu; Murad ağır yaralı olduğu halde, kumandayı elinden bırakmadı.

Bu sebeple, savaş Türklerin lehine sonuçlandı; ölmeden önce esir alınan sırp despotu Lazar ile damadı ve diğer sırp asilzadeleri padişahın gözü önünde öldürüldüler.

Murad I ölünce yerine Bayezid I padişah oldu; Sırpları takip eden Yakub Çelebi ise Bayezid’in emriyle aynı çadırda öldürüldü.

Birinci Kosova savaşı sonunda yeni sırp despotu Stephan Lazaroviç, Osmanlılara vergi vermeyi ve savaşlara askerleri ile birlikte katılmayı kabul etti; ayrıca kızkardeşi Despina’yı Bayezid’e zevce olarak verdi.

 

Bir cevap yazın