1857 Matbuat Nizamnamesi Nedir,Tarihi

1857 Matbuat Nizamnamesi Türkiye’de basım ve basımevi işlerini düzenleyen ilk nizamname. 1857’de yayımlandı.

Nizamname hükümlerine göre, matbaa açacak kimse bu isteğini Maarif ve Zaptiye nezaretine bildirecek; bu konuda inceleme ve soruşturma yapılarak sonuç Maarif meclisi tarafından Maarif nezaretine bildirilerek onay alındıktan sonra Zaptiye nezareti tarafından mezuniyet vesikası (matbaa açma ve işletme belgesi) verilecekti.

Ayrıca, matbaada basılacak her çeşit risale, basılmadan önce Maarif meclisi tarafından görülecek ve «mülken ve devleten bir gûna mazarratı» olmadığı yolunda izin alındıktan sonra basım yapılabilecekti.

Yabancıların ise, Hariciye nezaretinin incelemesinden sonra mezuniyet vesikası almaları gerekiyordu. Nizamname hükümlerine aykırı hareket edenlerin matbaası kapatıldığı gibi, kendileri ayrıca Ceza kanunundaki hükümlere göre cezalandırılacaktı. İzinsiz matbaa açan da cezalandırılacaktı.

 

Bir cevap yazın