27 Mayıs Yüksek Adalet Divanı

27 Mayıs Yüksek Adalet Divanı,Yüce divan niteliğinde yüksek yargı organı. İhtilâlin icra organı Milli Birlik komitesince yürürlüğe konan ve 1924 Anayasasının yerini alan 28 maddelik geçici Anayasaya göre kurulan, görev ve yetkileri bu Anayasaya dayalı olarak hazırlanmış 18 haziran 1960 tarihli geçici kanunla tayin edilen Yüksek Adalet divanı, Bakanlar kurulunun teklif ettiği adaylar arasından Milli Birlik komitesince seçildi.

27 Mayıs Darbesi Yüksek Adalet Divanı

Divan, adli, İdari ve askeri kazaya bağlı hâkimlerden bir başkan, sekiz asli ve altı yedek üye ile bir başsavcı ve yardımcısından meydana gelmekteydi.

Geçici kanunda divanın eski cumhurbaşkanını, başbakanı, bakanları, son dönem D.P. iktidarının milletvekillerini ve bunların suçlarına katılanları yargılaması öngörülmekteydi.

Milli Birlik komitesi, divan başkanlığına Yargıtay 1. Ceza Dairesi başkanı Salim Başol’u getirdi ve üyeliklere şu kimseleri seçti: Ferruh Adalı (Yargıtay 4. Ceza Dairesi başkanı); Selman Yörük, Abdullah üner (Yargıtay üyeleri); Hıfzı Tüz, Cahit özden (Danıştay üyeleri); hâkim general Rıza Tunç (Askerî yargıtay başsavcısı); yarbay Nahit Saçlıoğlu, yarbay Haşan Gürsel (Askeri Yargıtay üyeleri).

Yedek üyeler de şunlardı: Vasfi Göksu, Adil Sanal (Yargıtay üyeleri); Ali Doğan Toran, Nahit Hatipoğlu (Danıştay üyeleri); hâkim albay Kemal Gökçen, hâkim yarbay Mehmet Çokgüler (Askeri yargıtay üyeleri).

Başsavcılığa, Yüksek Soruşturma kurulu üyesi Altay Ömer Egesel getirildi.

Yüksek Adalet divanı 3 ekim 196Û’ta Ankara’dan İstanbul’a, oradan da duruşmaların yapılacağı Yassı ada’ya gitti ve 14 ekim 1960’ta duruşmalar başladı. Duruşmaların devamı sırasında üyeler arasında bazı değişiklikler oldu ve kararların açıklandığı 15 eylül 1961de Yüksek Adalet divanı şu üyelerden kuruluydu. Salim Başol (başkan), Selman Yörük, Abdullah Üner, Hıfzı Tür, hâkim general Rıza Tunç, hâkim yarbay Hasan Gürsel, hakim yarbay Mehmet Çokgüler, Vasfi Göksu, Ali Doğar. Toran. Gerek duruşmaların devamı sırasında divandan ayrılanlar, gerek Yüksek Adalet divanının çalışmalarının bitişiyle bu işleri sona erenler eski görevlerine döndüler.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir