Abaka Han Kimdir,Hayatı,Dönemi | Biyografi,Tarih |

Abaka Han Kimdir,İlhanlı hükümdarı (Şubat 1234, Moğolistan – 1282, Hemedan, İran).

Babası Hulâgu Han ile birlikte Bağdat’ın zaptına katıldı, Hulâgu Hanın ölümü üzerine (1265) llhanlı tahtına oturdu.

Aynı yıl içinde Bizans İmparatoru Mihail VII Palaiologos’ un kızı Maria ile evlendi.

Abaka Han Dönemi

Abaka Han zamanında Memlûk-Moğol mücadelesi devam etti.

Bu mücadele daha Hulâgu Han zamanında başlamıştı.

Aynı yıllarda Deşt-i Kıpçak’da İslâmlık yayılmış, bir kısım hükümdarlar müslüman olmuşlardı.

Böylece Moğol-İlhanlı devleti iki taraftan müslümanlar ile mücadele etmek zorunda kaldı.

1266’da Deşt-i Kıpçak orduları, Kür nehri dolaylarına kadar indiler.

Abaka Han. Memlûk – Deşt-i Kıpçak birleşmesine karsı, diplomatik faaliyete geçti; birçok ilhanlı elçisi Batı hıristiyan ülkelerine gittiler.

Devrin papalarına ve diğer Avrupa hükümdarlarına dostluk teklifinde bulundular.

Buna rağmen Memluklara yenildiler.

Abaka Han, yalnız Memluklu ve Deşt-i Kıpçaklılar ile değil, Çağatay hükümdarı Barak Han ile de mücadele etti ve onu 1270’de Herat yakınlarında yenilgiye uğrattı.

Devrinde önemli hâdiseler olmamış, vergiler azaltılarak halk memnun edilmişti, İslâmlığın yayılmasını önlemek için, Cengiz Yasasını en giddetle uygulayan moğol hükümdarı odur.

Abaka Han. bütün moğol hanları gibi içkiye düşkünlüğü yüzünden öldü.

Bir cevap yazın