Abbas Hilmi Paşa Kimdir,Hayatı | Biyografi,Tarih |

Abbas Hilmi Paşa Kimdir,Osmanlı devletinin fermanıyla tayin olunan son Mısır hıdivi (İskenderiye 1874-1944). Hıdiv Tevfik Paşanın oğlu. Yarı doğulu, yarı batılı bir eğitim gördü.

Abbas Hilmi Paşa Hayatı 

Viyana’da Therasianum okulunda küçük kardeşiyle birlikte okudu.

1892’de babası ölünce 18 yaşında hıdiv oldu.

Zamanında İngilizler Mısır iç işlerine fazla karıştılar ve ülkedeki asker sayısını arttırdılar.

Mısır’da osmanlı komiseri Gazi Ahmed Muhtar Paşanın mevcudiyeti bir şekilden ibaretti.

İngiliz komiseri Lord Kitchener birinci derecede nüfuz sahibi idi ve serdar unvanını taşıyordu.

Bu devirde Sudan seferi yapıldı. İngiltere ile Fransa arasındaki Faşoda (Fashoda) meselesi bu sefer yüzünden çıktı.

Abbas Hilmi Paşa Kimdir
Abbas Hilmi Paşa,Osmanlı devletinin fermanıyla tayin olunan son Mısır hıdivi (İskenderiye 1874-1944).

Akabe’nin Mısır askerleri tarafından korunmasına karar verilmiş iken, sonradan Hicaz eyaletine katılmak istenmesi, İngiltere ile Osmanlı devleti arasında Akabe meselesi diye bilinen olayı yarattı.

İngiltere’nin şiddetle karşı koyması üzerine Osmanlı devleti tasarısından vaz geçti; Akabe, eskiden olduğu gibi Mısır tarafından idare edildi.

Milliyet cereyanları, Mısır’da Abbas Hilmi Paşa zamanında başlamış ve Paşa, İngiltere aleyhinde, Osmanlı devleti lehinde bir siyaset takip etmiştir.

1894 yılından itibaren her yıl hususî yatı ile Avrupa’ya gider, bu arada İstanbul’a da uğrayarak Abdülhamid II tarafından kabul edilirdi.

Birinci Dünya savaşı başında İstanbul’da bulunuyordu.

Osmanlı devleti Almanlar ile anlaşınca, İngiltere, Mısır üzerindeki haklarını son bulmuş kabul etti; böylece Abbas Hilmi Paşa da fiilen hıdivlikten ayrılmış oldu.

Abbas Hilmi Paşa hıdivlikten alındıktan sonra İsviçre’nin Cenevre Kenti’ne yerleşti ve burada öldü.

İngilizler onun yerine Hüseyin Kâmil’i (1914-1917) getirdiler.

Fakat Türkiye, Paşa’nın hıdivlik sıfatını 1923 Lozan antlaşmasına kadar tanıdı.

Bir cevap yazın