Abbas Vesim Efendi Kimdir

Abbas Vesim Efendi Kimdir,(Kambur Vesimde denir), XVIII. yy. Türk astronom ve hekimi (1759-1761).

Abbas Vesim Efendi’nin Hayatı

Abbas Vesim Efendi Kimdir
Abbas Vesim Efendi ,(Kambur Vesimde denir), XVIII. yy. Türk astronom ve hekimi (1759-1761).

Tıp tahsilini Bursalı Ali ve Ömer Şifâi Efendilerden yaptı.

Ahmed Mısri’den «heyet» ve Yanyalı Esad Efendiden «hikmet» okudu.

Çalışma yeri Sultan Selim çarşısındaydı.

1745’te heyete dair Nehc-ül-Büluğ fi Şerhi Zici Uluğ (Uluğ Beyin Zic’inin Şerhinde Anlama Seviyesine Varmanın Yolu) adlı eserini, sonra tıbba dair Düstûr-ül-Vesîm fi Tıbb-il-Cedid ve’l-Kadim (Eski ve Yeni Tıp İlminde Vesim’in Esası) adındaki iki ciltlik kitabını yazdı.

Hekimlik tarihi bakımından önemli olan bu kitap henüz basılmamıştır.

Vesim Efendinin ayrıca Macarcadan tercüme edilmiş «Vesî-let-ül-Metâlib fi İlm-it-Terâkib» (İlâç Terkipleri İlminde İstenenlere Varma Yolu) adlı, yine tıbba ait bir kitabı, bazı risaleleri, şiirleri, divanı olduğu da söylenmektedir.

Bir cevap yazın