Abdi Efendi Kimdir

 

Abdi Efendi Kimdir Osmanlı tarihçisi ve şair (XVIII. yy.).

Abdi Efendi Hayatı

Hayatı hakkında kesin bir bilgi yoktur.

Abdi Efendi Kimdir
Abdi Efendi ,Osmanlı tarihçisi ve şair (XVIII. yy.).

Asıl adının Abdullah ve şiirdeki mahlasının Abdi olması muhtemeldir.

Onu ancak Tarih-i Sultan Mahmud Han veya Abdi Tarihi adlı eseriyle tanıyoruz. Osmanlı devletinin oldukça karanlık kalmış bir devresini, Patrona Halil isyanını (1730) gördüklerine dayanarak anlatması bakımından tarihimize hizmeti büyüktür.

Bu eserde, sarayın iç olaylarından çok, dışarda geçen hâdiseler üzerinde duruşuna bakılırsa onun, isyan sırasında sarayda bulunmadığı, dışarda vazifeli olduğu sonucuna varılır.

Abdi Tarihi’ nin biri Esad Efendi (Süleymaniye), diğeri Ali Emiri Efendi (Fatih Millet) kütüphanelerinde iki yazma nüshası vardır.

Faik Reşit Unat bu eseri, Tarih Kurumu yayınlarında yayınlamıştır (1943).

 

Bir cevap yazın