Abdülbaki Sadi Efendi Kimdir,Hayatı

Abdülbaki Sadi Efendi Şair ve Tarih-i Heşt Behişt mütercimi (?-İstanbul 1748).

Aslen Van’lı, 1720’de İran’a gönderilen elçi Ahmed Dürri Efendinin kardeşi. Maliyeden yetişti, çeşitli memuriyetlerde bulundu, Hotin defterdarlığı yaptı. İyi Farsça biliyordu.

İdris-i Bitlisi’nin Heşt Behişt adlı Osman I’den, Bayezid II devri sonuna kadar, sekiz padişah devrini kapsayan farsça eserini Kitabü Sıfat-is-Samaniyye fi Evsaf-ı Kayâsırat-il-Osmaniyye (Samani ve Osman lI Hanedanının Vasıflarının Kitabı) adiyle Türkçeye çevirdi.

Tek yazma nüshası, Hamidiye kütüphanesinde, Nu. 928’dedir.

Bir cevap yazın