Abdülbaki Vecdi Kimdir,Hayatı | Şair Biyografileri |

Abdülbaki Vecdi (? – 1660) Osmanlı şairi.

Divanı Hümayun kaleminde yetişti, sadrazam Köprülü Mehmed Paşanın himayesine girerek beylikçi oldu.

İstanbul kadısı Ruhullah Efendi ile birlikte onun dostu olduğu için idam edildi.

Gazelleri başarılı sayılır. Divan’ı vardır.

Bir cevap yazın