Abdülcelilzadeler | Biyografi,Osmanlı Tarihi |

Abdülcelilzadeler XVIII.-XIX. yüzyıllarda, Osmanlı devletinin güneydoğu illerinde yerleşmiş bir aile.

Diyarbakır ve Musul valiliklerinde bulundular.

Ahmed III ve Mahmud II devirleri arasında, vali veya mutasarrıf olarak birçok vilayeti idare ettiler.

Doğuda İran ile yapılan muharebelerde büyük fedakarlıkları görüldü.

İçlerinden en eskisi, 1727’de beylerbeyi olan Musul valisi İsmail Paşadır.

En meşhurları ise, birçok valiliklerde bulunan Hacı Hüseyin Paşa ile Gazi Mehmed Emin Paşadır.

Ailenin diğer ünlü simaları şöyle sıralanır: Numan, Mahmud, Sadullah, Ahmed. Hasan, Abdurrahman, Yahya, Mahmudpaşazade Abdurrahman, Mehmed Emin, Yahya paşalar.

Bir cevap yazın