Abdülkadir Noyan Kimdir?

Abdülkadir Noyan Kimdir? Türk hekimi (1886-1977). Askerî tıbbîyeyi bitirdi Birinci Dünya savaşında Çanakkale’de, Bağdat’ta ve Musul’da hıfzıssıhha müşavirliklerinde bu lundu. İstanbul Gülhane Askerî Tıp akademisine askerî hıfzıssıhha ve dahiliye profesörü oldu (1919).

Millî mücadeleye katılmak için Ankara’ya gitti (1921). Sakarya Meydan savaşma katıldı. Ankara Abdülkadir Noyankumandanlığı baştabipliğine tayin edildi. Bundan sonra Gülhane Askerî Tıp akademisi dahiliye profesörü oldu.

İstanbul I. Ordu sıhhiye mütehassıslığına (1941) ve Millî Savunma Bakanlığı Sıhhiye dairesi başkanlığına getirildi (1943). 1945’te askerlikten istifa etti; Ankara Tıp Fakültesi dekanlığına ve Dahiliye Kliniği direktörlüğüne getirildi.

1947’de Ankara Tıp İntaniye kliniği ordinoryüs profesörü oldu. 1952’de ekmekliye ayrıldı. Eserleri: Akciğer Veremi Tedavisi (1935); Asabi Hipertansiyon (1939); İntan Hastalıkları (1943); Şekerli Diyabetin Bugünkü Durumu (1946); Son Harplerde Salgın Hastalıklarla Savaşlarım (1956); İlâçla Tedavi Sanatı (1959); Ankara Tıp Fakültesi Kuruluş Tarihçesi (1959); Memleketimizde Salgın Hastalıklar (1963).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir