Abdülkerim Bey Kimdir,Hayatı

Abdülkerim Bey Kimdir,Hayatı ,Osmanlı nişancılarından (Bolu, ?-İstanbul 1717).

Divan kaleminde kâtiplikten yetişti, çeşitli memuriyetlerden sonra ikinci defa reisülküttap oldu ve 1713’te azlolunarak.

Bolu’da ikamete memur edildi.

Damat Ali Paşa (Şehid), geçmiş bir meseleden dolayı kendisine kırgındı, sadarete gelir gelmez Abdülkerim Beyi azlettirmişti.

1715’te, ceza olarak Habeş beyliğine göndermek istedi.

Ancak Ali Paşa, Peterwarden’de şehit düşünce tayin işlemi geri kaldı.

Bir cevap yazın