Abdullah Azmi Efendi Kimdir,Hayatı

Abdullah Azmi Efendi Kimdir,Osmanlı devlet adamı (Eskişehir 1868-İstanbul 1937). Medrese tahsili yaptı. İstanbul Hukuk mektebinde okudu; 1908’de Kütahya milletvekili seçildi.

Son Osmanlı Mebusan meclisinin dağılması üzerine, Anadolu’ya geçerek, | 23 nisan 1920’de Ankara’da toplanan ilk Büyük Millet meclisine katıldı. 1922’de Şer’iye ve Evkaf vekili oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir