Abdullah Bin Hazim Kimdir,Hayatı

Abdullah Bin Hazim Sahabe’den (öl. 693). Bazı hadisler rivayet etmiştir. Abdullah bin Âmir’in, Herat ve Serahs’ı fetheden ordularının kumandanıydı.

Taberistan’m yerli * hanedanından Kârin’i bozguna uğrattı (653). ‘ Bu başarısı üzerine Horasan valiliğine tayin edildi.

Abdullah, Yezid’in halifeliğini tanımadı ve Mekke’de, kendini halife ilân eden Abdullah bin Zübeyr’e biat etti.

Emevîlere karşı ayaklandı; 672 yılına Kadar Horasan valiliğinde kaldı. Abdülmelik’in büyük bir para mukabilinde kendisine biat etmesi teklifini reddettiği için, üzerine gönderilen kuvvetlere Merv yakınında yenildi ve savaş meydanında öldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir