Abdullah Paşa Hayatı | Biyografi,Tarih |

 

Abdullah Paşa Kimdir Mekke şerifi (Mekke ?-1877).

Abdullah Paşa Hayatı

Kende hanedanının Abâdile kolundan, Muhammed bin Abdülmümin’in büyük oğlu.

İstanbul’a davet edilerek, aralık 1855’te vezaretle Meclisi Vâlâ üyesi tayin edildi.

Babasının ölümü üzerine Mekke şerifliğine getirildi ve ölünceye kadar burada kaldı.

Şerifliği zamanında Süveyş kanalı açıldı (1859), Cidde, Mekke, Taif şehirleri arasında telgraf hattı çekildi.

Hicaz’ın İdari teşkilâtında bazı değişiklikler yapıldı.

1864’te Cidde yerine Mekke, Hicaz eyaletinin merkezi oldu. Osmanlı devleti, buraya yeni bir vali tayin etti.

Hicaz vilâyetinin idaresini de Şerif Abdullah Paşadan alarak bu valiye verdi.

Abdullah Paşa, validen önce Kâbe’yi ziyaret işlerinin ve Çöl araplarıyla Osmanlı devleti arasındaki münasebetlerin ıslahına memur edildi.

Bir cevap yazın