Abdullah Vassaf Efendi Kimdir,Hayatı

Abdullah Vassaf Efendi Kimdir,Şeyhülislâm, şair, ilim adamı, hattat (Manisa Akhisarı 1662-İstanbul 1761).

Abdullah Vassaf Efendi Hayatı

Saruhanlı İsaoğulları ailesinden.

İlk olarak, hariç derecesiyle Yunus Paşa medresesinde vazife aldı.

Daha sonra Selânik kadısı, Fetva emini, Edirne payesiyle Mısır kadısı oldu.

1736’da, mezhep meselelerini görüşmek üzere İran’a, Nâdir Şah’a giden İmrahor Mustafa Paşanın başkanlığındaki ilim heyetine Anadolu payesiyle katıldı.

İran âlimleriyle yaptığı görüşmelerde sağladığı başarı, onu meşhur etti ve bundan sonra lrani Abdullah Elendi veya İran kazaskeri Abdullah Efendi diye anıldı.

1741’de Anadolu, 1749 ve 1752’de iki defa fiilen Rumeli kazaskeri olan Abdullah Vassaf Efendi, 1755’te şeyhülislâmlık makamına getirildi.

Fakat çok ihtiyar olduğundan, bu vazifede beş ay kalabildi.

Doksan dokuz yaşında öldü.

Abdullah Vassaf Efendi, türkçe, arapça, farsça şiir yazardı; tâlik yazıda Siyahi Ahmed Efendiden ders almış usta bir hattattı.

Şiirde Abdi ve Vassaf mahlâslarını kullanıyordu.

Divançe’sinden başka Hayâl-i Behçet-âbâd adlı manzum eseri, 1500 beyitlik bir nasihatnamedir.

Kelâm ilmine dair Zemzeme’si, çeşitli tercüme ve nazireleri vardır.

Fetvaları Fetavâyı Vassaf adı altında toplanmıştır. Şeyhülislâm Mehmed Esad Efendi oğludur.

Bir cevap yazın