Abdurrahman Efendi Kimdir?

Abdurrahman Efendi Kimdir,Sultan Murad III devri yazarlarından. Doğum ve ölüm tarihi bilinmiyor. Milas kadılığı yaptı. Sonradan saraya mütercim oldu.

Nücum ilmiyle uğraştı. Müneccim Ahraed bin Ali-yül-Ha-meli’nin tarih, coğrafya ve siyasetle ilgili Kanun-u Dünya adlı eserini Murad III’ün emriyle Manisa valiliği sırasında Acaib-ül-Uzma (En Büyük Gariplikler) adiyle Türkçeye çevirdi (1575).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir