Abdurrahman Münib Efendi Kimdir,Hayatı

Abdurrahman Münib Efendi Osmanlı tarihçisi (İstanbul, ?- 1742).

Abdurrahman Münib Efendi Hayatı

Nevşehirli Damad İbrahim Paşanın teşkil ettiği ilim heyetinde çalışan İstanbul kadısı şair Abdüllatif Râzi Efendinin oğlu.

Fihrist-i Düvel (Devletlerin Fihristi) adlı eseri (1725), Âdem’den Ahmed III devrine (1726) kadar gelen 124 devletin kuruluş ve yıkılışlarından, bu devletlerin hükümdarlarının secerelerinden bahseder.

Hal tercümesi bakımından faydalı bir eserdir.

Yazma nüshaları, Topkapı Sarayı Revan, Nuruosmaniye ve Hâmidiye kütüphanelerinde.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir