Abdurrahman Nafiz Paşa Kimdir,Hayatı

Abdurrahman Nafiz Paşa Türk devlet adamı (öl. İstanbul 1852).

İran elçiliği yapan Seyid Mehmed Refi Efendinin oğlu. Medrese öğrenimi gördü.

Mühürdarlık ve gümrükçülük yaptı, Darphane ve Mukataat nazırlığında bulundu.

1837’de kendisine vezir rütbesi verilerek maliye nazırlığına getirildi.

Abdülmecid’in tahta geçmesinden sonra (1839) azledildi; rütbesi alınarak Kütahya’ya sürüldü.

İki yıl sonra vezirliği geri verildi. Birçok kere maliye nazırlığına tayin edildi: 1850’de evkaf nazırı oldu.

Bir cevap yazın