Abdurrahman Paşa Kimdir

 

Abdurrahman Paşa Kimdir Osmanlı (Selim III devri) devlet adamı (Alâiye, ?-1809).

Abdurrahman Paşa Hayatı

Medrese tahsili yaptı, kadılık mesleğine girdi.

Amcası Ali Efendinin, halk tarafından öldürülmesi üzerine kadılıktan ayrıldı.

Devletin yardımıyla, amcasının intikamını almak ve âsileri cezalandırmakta gösterdiği büyük başarıya karşılık Bozkır kazası Maden emaneti, mirmiranlıkla, ayrıca Alâiye ve içil mutasarrıflığı da kendisine verildi.

1798’de Sivas mutasarrıfı, sonra vezaret ile Konya valisi oldu.

Ancak muhalifleri ve kendisinden çekinenler, onu şehre sokmak istemediklerinden, Konya’yı, bir kaç yüz kişinin ölümüne sebep olacak bir mücadelenin sonunda elde etti.

Burada kendine has güçlü,bir ordu kurdu.

1807’de azlolunduğu Konya valiliğinden, Anadolu eyaleti valiliğine getirildi.

Rumeli’de Sırp isyanının genişlemesi ve Rus harbinin belirmesi üzerine Padişah kendisini Trakya’da nizamıcedit teşkilâtını kurmakla görevlendirdi.

Anadolu’dan, otuz bin kişilik bir ordu ile Rumeli yakasına geçti.

Nizamıcedit aleyhinde olanların hücumuna uğradığı için henüz işe başlayamadan, Selim III kendisini geri çağırdı. Mustafa IV’ün padişahlığı sırasında, kuvvetli bulunduğu için kimse kendisine dokunamadı.

Mahmud II zamanında ise, Alemdar Mustafa Paşa onu İstanbul’a davet ederek, yapacağı yeniliklerde fikirlerinden ve kuvvetlerinden yararlanmak istedi.

Ama Alemdar’ın şehit edilmesiyle başlayan olaylar sonunda, Alâiye sancağına kaçmak zorunda kaldı.

Burada büyük oğlu müderris Mehmed Efendi ve ikinci oğlu Abdullah Paşa ile iki bin kişilik bir kuvvet toplayarak, Alâiye kalesine kapandı, üzerlerine gönderilen Teke mütesellimi Hacı Mehmed Ağa, altı aylık bir kuşatmadan sonra kaleyi aldı ve Kadı Abdurrahman Paşayı, iki oğlu ile birlikte öldürttü.

Abdurrahman Paşa, yeni düzenlerin kurulmasında Selim III’e geniş ölçüde yardım etmiş ve sonunda evlâtlarıyla beraber basını vermiş bir türk veziridir.

Bir cevap yazın