Abdurrahman Paşa Kimdir,Hayatı

Abdurrahman Paşa Osmanlı (Kanuni devri) devlet adamlarından (?-?). Sadrazam Rüstem Paşanın tezkireciliğini yaptı, sonra reisülküttap oldu. Rumeli tımar defterdarı, Basra defterdarı, daha sonra Dülkadir ve Bağdat beylerbeyi oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir