Abdurrahman Süreyya Efendi Kimdir | Biyografi,Tarih |

Abdurrahman Süreyya Efendi Kimdir,Mirduhizade, osmanlı yazarı ve dilci (Bağdat, ?-?, 1904).

Abdurrahman Süreyya Efendi Hayatı

Bağdat’ta başladığı tahsilini İstanbul’da bitirdi.

Devlet hizmetinde çeşitli memurluklar yaptı, Ceride-i Askeriye’nin başyazarı oldu; Dârülfünun ve Dârülmuallimin Arapça ve Farsça öğretmenliğinde bulundu.

1890’da Lizbon’da toplanan Doğu Dilleri kongresine gönderildi.

Fransızca biliyordu.

Eserleri genel olarak dil ve gramer üzerinedir.

Bu konuda Cevdet Paşa’nın Belâ-gat-i Osmaniye adlı kitabını tenkit eden Talikat-ı Belâgat-i Osmaniye (Osmanlı Belagati Üzerine Açıklamalar) [İstanbul 1881] adlı kitabından başka, Mizan-iil-Belâga (Belâgat ölçüsü) ve Sefine-i Belâgat (Belâgat Gemisi) adlı eserleri yazdı.

Ayrıca risaleleri ve Arapçadan tercümeleri vardır.

Bir cevap yazın