Abdurrahman Süreyya Efendi,Hayatı

Abdurrahman Süreyya Efendi,Mirduhizade, osmanlı yazarı ve dilci (Bağdat, ?-?, 1904).

Abdurrahman Süreyya Efendi Hayatı

Bağdat’ta başladığı tahsilini İstanbul’da bitirdi. Devlet hizmetinde çeşitli memurluklar yaptı, Ceride-i Askeriye’nin başyazarı oldu; Dârülfünun ve Dârülmuallimin Arapça ve Farsça öğretmenliğinde bulundu.

1890’da Lizbon’da toplanan Doğu Dilleri kongresine gönderildi. Fransızca biliyordu.

Eserleri genel olarak dil ve gramer üzerinedir. Bu konuda Cevdet Paşa’nın Belâ-gat-i Osmaniye adlı kitabını tenkit eden Talikat-ı Belâgat-i Osmaniye (Osmanlı Belagati Üzerine Açıklamalar) [İstanbul 1881] adlı kitabından başka, Mizan-iil-Belâga (Belâgat ölçüsü) ve Sefine-i Belâgat (Belâgat Gemisi) adlı eserleri yazdı. Ayrıca risaleleri ve Arapçadan tercümeleri vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir