Abdurrahman Velid Ebüzziya

Abdurrahman Velid Ebüzziya Türk gazetecisi ve matbaacısı (İstanbul 1884-1945). Ebüzziya Tevfik Beyin oğlu.

Galatasaray’da yarım kalan öğrenimini (1900) Saint Benoit’da imtihan vererek tamamladı. İstanbul Hukuk mektebinde okudu; bu sırada Düyunı Umumiye tercüme kaleminde memurluk yaptı (1909).

Paris Ecole des Sciences Politiques’i bitirdi (1912). İstanbula dönüşünde Tasviri Efkâr’da gazeteciliğe atıldı (1912). İlk yazıları imzasız veya A.(ayın), V. veya A. Velid olarak çıktı.

Sonra Ebüzziyade takma adını kullandı. İstanbul’un işgali sırasında (16 mart 1920), yayımladığı resim ve yazılar yüzünden Maltaya sürüldü.

1917’de sürgünden dönünce!Tevhidi Efkâr’ı çıkardı. Gizli M. M. teşkilâtında faal rol oynadı. 1924 ve 1925 yıllarında sevkedildiği İstiklâl mahkemelerinde! beraat etti. 1934’te Zaman gazetesini çıkardı. İkinci Dünya savaşı sırasında Tasvim Efkâr’da tekrar yazarlığa başladı (1940)1943’ten sonra yazarlığı bıraktı.

Abdurrahman Velid Ebüzziya Eserleri

Girid, Mazisi, Hali, İstikbali (1912>;j Tayyarecilik, Mazisi, Ehemmiyeti, Terakkiyatı Hazırası, istikbali (1913); Türkiye Demiryolları Cep Atlası (1931); Takvimi Ebüzziya (1943-1945); Fen ve Sanat Ansiklopedisi (1944, yarım kaldı).

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir