Abdürreşid bin Mahmud Kimdir,Hayatı

Abdürreşid bin Mahmud Kimdir,Gazneli hükümdarı (1049-1053). Gazneli Sultan Mahmud’un oğlu. Dandanakan savaşında bulundu. Kumandanlar tarafından tahttan indirilen Sultan Ali’nin yerine geçirilmişti.

Başlıca adamlarından biri olan Nuştigin’i Hindistan ordularına başkumandan yaptı, o da Nagarkot kalesini geri aldı.

Abdürreşid, Tuğrul adındaki diğer bir kumandanını Selçuklulara karşı gönderdi (1052). Kumandan Tuğrul, Selçukluları mağlup etti, Horasan’ı geri almak için getirttiği takviye kuvvetleriyle Gazne’ye döndü; Abdürreşid ve diğer hanedan mensuplarını öldürttü ve sultanlığını ilan etti (ocak 1053).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir