Acem Bekir Efendi Kimdir,Hayatı

 

Acem Bekir Efendi Kimdir,Hayatı ,Osmanlı reisülküttaplarından (Şirvan, ?-lstanbul 1718).

Acem Bekir Efendi
Acem Bekir Efendi ,Osmanlı reisülküttaplarından (Şirvan, ?-lstanbul 1718).

Fazıl Mustafa Paşa 1689’da sadrazam olunca, Bekir Efendi de reisülküttap oldu.

Oradan büyük ruznamçeciliğe nakledildi.

1718’de Şıkkı sani defterdarı ve Darphane nazırı oldu.

Aynı yıl öldü.

Bir cevap yazın