Adak Nedir,Din Kültürü

Adak Nedir Din Kültürü,En ilkel topluluklarda da görülmüş ve kurban inancıyla birlikte yürütülmüş ve bir dileğin yerine gelmesi ya da tehlikeden korunmak için gücüne inanılana verileceği vaad edilen şey.

Bir diğer anlamda hizmet karşılığının ödenmesi denilebilir.

İlk önce totemcilikle belirginleşmiştir.

Değerli taş ve madenler zamanla kurban edilecek bir hayvan veya insana dönüşmüştür. Eski Türklerin dini olan samanlıkta adak aşı pişirerek Tanrı’dan yağmur dilemek çok yaygındı. İslâmda adak, adamak anlamındaki arapça nezir sözcüğünden türetilen nezire deyimi ile de dile getirilir.

Hac suresinin 29. Âl-i Imrân sûresinin 35. ve Dehr süresinin 7. âyetlerinde adaktan bahsedilir.

Örneğin 35. âyette İmran’ın karısı “Ey tarım, ben karnımdakini sana adadım.

Sana azatlı adadım, adağımı onayla” der.

Adak, islamlığa araplardan geçmiştir.

Çocuk, hayvan gibi adaklar her türlü kaza ve beladan korunmak için adanırdı.

Adaklar din ve topluluklara göre değişir.

Hacca yayan gitmek, saçlarını kestirmek, günlük yaşamdan çekilme, namaz da adak olarak adanır.

Bir cevap yazın