Adalbert Stifter Kimdir?

Adalbert Stifter Kimdir,Avusturyalı romancı (Oberplan [bugün Hornı Plana], Bohemya 1805-Linz 1868).

Viyana üniversitesinde okudu, özel öğretmen, okul müfettişi ve saray danışmanı oldu. İlk hikayeleri altı cilt halinde Studien (Etütler) [1844-1850] genel başlığı altında toplandı; bunları Bunte Steine (Renkli Taşlar) [1853] derlemesi izledi.

Bu eserlerin başarısı, tabiatın dikkatle incelenmesinden ve tanımlamaların çekiciliğinden ileri gelir. Romanlarında ve daha sonraki hikaye derlemelerinde de bu nitelikler dikkati çeker: Der Nachsommer (Yaz Sonu) [1857], mutluluğu feragatte bulacak bir çiftin hikayesidir; Witiko (1864 -1867) konusunu Bohemya tarihinin bir olayından alır.

Stifter, dilindeki duruluk ve zariflik ile, en büyük alman nesir yazarlarından biridir; idealist bir düşünürdü, güzellik sevgisine yönelmişti (aynı zamanda ressamdı). Romanlarında ahlaki iyimserliğini ortaya koyar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir