Adolph Wagner Kimdir

Adolph Wagner Kimdir,Alman iktisatçısı (Erlangen 1835-Berlin 1917). Dorpat’da, Freiburg – im-Breisgau’da, Berlin’de profesörlük yaptı; marjinalizm okulu ile tarihçi okulun öğretilerini bir sentez içinde birleştirmeye Adolph Wagnerçahştı. özellikle mali konularla ilgilendi.

Finanzwissenschaft (Maliye Bilimi) adlı incelemesi, olayları ve istatistik verileri devrin İktisadi ve sosyal teorisinin ışığı altında ele alan başarılı bir eserdir.

Bu inceleme Almanya’da ve yabancı ülkelerde önemli bir etki yaptı. Wagner böylece, vergi meselelerini, İktisadi ve sosyal şartlar bütününün içine katarak iktisat ve maliye alanındaki cermen düşüncesini, idari niteliğinden bağımsız kıldı. «Kürsü sosyalistleri» tarafından Eisenach kongresinde savunulan düşünceleri ele alan Wagner, çeşitli eserlerinde (özellikle Grundlegung der Politischen ökonomie’de (İktisat Biliminin Temelleri) [1876], makalelerinde (1887) ve nutuklarında (1892-1895) gerçek bir devlet sosyalizmini açıkladı.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir