Afrika Çalı Fili | Hayvanlar Alemi |

Afrika fili hakkında bilgi,Afrika Çalı Fili, bugün karada yaşayan tüm canlıların en büyüğüdür ve bazılarının ağırlığı 6 tondan fazladır.

Filin isminin Yunanca fildişi kelimesinden geldiği düşünülür, bu da Fillerin benzersiz uzun dişleri için isimlendirildiği anlamına gelir.

Afrika Çalı Filinin atalarının birçoğunun son buzul çağında (tüylü Mamut dahil) soyu tükenmiş olsa da, bugün Asya Fili olan (bir dizi alt türü olan) üç farklı Fil türü kalmıştır. ), Afrika Çalı Fili ve Afrika Orman Fili.

Bu iki Fil türü çok benzer olmasına rağmen, Afrika Çalı Fili’nin genellikle daha yuvarlak kulakları ve daha düz dişleri olan Afrika Orman Filinden daha büyük olduğu kabul edilir.

Afrika Çalı Fili Anatomisi ve Görünümü

Afrika Çalı Fili, 3.5 metre yüksekliğe ulaşan erkek Afrika Çalı Filleri ve dişileri yaklaşık 3 metre boyunda biraz daha küçük olan, dünyadaki bilinen en büyük kara memelisidir.

Afrika Çalı Fillerinin gövdesi de 6 ila 7 metre uzunluğa kadar büyüyebilir.

Bir Afrika Çalı Filinin dişleri yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda olabilir, bu da yaklaşık olarak küçük bir yetişkin İnsan ile aynıdır.

Afrika Çalı Fillerinin her biri yaklaşık 5,0 kg ağırlığında ve yaklaşık 12 inç uzunluğunda dört azı dişi vardır.

Afrika Çalı Filinin ağzındaki ön çift azı dişi aşınıp parçalara ayrıldıkça, arka çift ileri doğru kayar.

Afrika Çalı Fili aşam Alanı

Atalarının tarihsel aralığı Kuzey Kutup Dairesi’ne kadar uzansa da, bugün Afrika Çalı Fili esas olarak orta ve güney Afrika’da , Afrika’nın ovalarında ve otlaklarında dolaşan, yiyecek otlayan ve su kuyuları arayan göçebe sürülerdir.

Biraz daha küçük Afrika Orman Filinden farklı olarak , Afrika Çalı Fili, Afrika kıtasının çimenli savan ovalarında ve çalılık arazilerinde, anneleri ve yavruları içeren gruplar halinde yaşar.

Genel olarak, Afrika Çalı Fil sürüleri yaklaşık 10 birey içerir, ancak aile gruplarının bir araya gelerek 1.000’den fazla Fil içerebilen bir klan oluşturmasıda görülür.

Afrika Çalı Fili Davranışı

Afrika Çalı Fili sadece inanılmaz derecede sosyal bir memelidir, aynı zamanda çok aktiftir.

Afrika Çalı Filleri göçebe hayvanlardır, yani yiyecek aramak için sürekli hareket halindedirler, bu nedenle bu aile sürüleri içinde hareket etmek, yırtıcılardan daha fazla korumaya sahip olmalarını sağlar.

Afrika Çalı Filinin gövdesi en ayırt edici özelliklerinden biridir ve bu ekstra uzun burun sadece yiyecekleri toplayıp işleyecek kadar esnek olmakla kalmaz, aynı zamanda su da toplayabilir.

Gövdesi, dişleriyle birlikte Aslan gibi yırtıcılardan korunmak için de kullanılabilir.

Afrika Çalı Filleri gençleri derinden önemseme ve ölü akrabalar için yas tutma gibi davranışlar sergileyen son derece zeki ve duygusal hayvanlar olarak kabul edilir.

Afrika Çalı Fili Üreme ve Yaşam

Afrika Çalı Filleri, ortalama yaşam süresi 60 ila 70 yıl arasında olmak üzere, nispeten uzun bir yaşam sürme eğilimindedir; Dişi Afrika Çalı Filleri, 10 veya 11 yıl sonra cinsel olgunluğa erişir (üreyebilir), ancak en verimli oldukları düşünülür. 25 ve 45 yaşlarındadır.

Erkek Afrika Çalı Filleri, ancak, genellikle yaklaşık 20 yaşına kadar cinsel olgunluğa erişmezler.

Çiftleşme ve 2 yıla kadar gebelik süresinden sonra, dişi Afrika Çalı Fili tek bir yavru doğurur (ikizler bilinmektedir ancak oldukça nadirdir).

Afrika Çalı Fili buzağı 2 yıl emzirilir, ancak kendine bakabilecek yaşa gelene kadar (yaklaşık 6 yaşına kadar) sürünün rehberliği ve koruması altında kalır.

Bu noktada Afrika Çalı Fil buzağının dişleri büyümeye başlar.

Afrika Çalı Fili muazzam boyutuna rağmen otçul bir memelidir, yani yalnızca bitki ve bitki maddelerinden oluşan bir beslenme ile hayatta kalır.

Afrika Çalı Filinin beslenmesinin büyük kısmı, gövdesi kullanılarak ağaçlardan ve çalılardan sıyrılan yaprak ve dallardan oluşur.

Afrika Çalı Fili ayrıca meyveler ve otlar üzerinde otlar ve devasa dişlerini topraktaki kökleri kazmak ve ağaçların kabuklarını soymak için kullanır.