Ağa Hamamı | Tarihi Yapılar İstanbul |

Ağa Hamamı  (Üsküdar). Doğancılar’da Gündoğumu caddesiyle Pırnal sokağının birleştiği yerdedir.

Ağa Hamamı Tarihçesi

Çifte hamamdır ve kapıları cadde üzerindedir.

Sultan Ahmed I devrinde, Malatyalı İsmail Ağa tarafından 1609’da yaptırılan cami ile birlikte inşa edildiği söylenebilir.

Küçük ve güzel bir hamamdır.

Ağa Hamamı Mimarisi

Camekân tavanının göbeği içeriden yumurta biçiminde ahşap bir kubbe ile kapanmıştır.

Tavanın dışı kiremitle örtülü bir çatıdır.

Bu ahşap kubbenin ortasında sekiz köşeli bir fener vardır.

Kapıdan girince sağda ve solda seçkin müşteriler için iki soyunma odası ve ayrıca sağlı sollu iki soyunma peykesi vardır.

Bu peykeler son zamanlarda camlı bölmeler içine alınmıştır.

Kapının sağ tarafında bulunan merdiven ile hamamın üst katına çıkılır.

Üst katın planı da, alt katınkiyle aşağı yukarı aynıdır.

Ortasında camekân taşlığına bakan bir boşluk vardır.

Üç tarafında parmaklıklı koridorlar ve iki soyunma peykesi bulunur, iki soyunma odası, üst katın sokağa bakan cephesini teşkil eder.

Bu üst kat odaları alt kattaki odalardan daha geniştir.

Hamama sokaktan bakıldığı zaman ikişer pencereli ahşap iki çıkıntı görülür’.

Asıl hamam kısmında, küçük bir soğukluk, ayak yolları ve iki ufak temizlik bölmesi vardır.

Sekiz köşeli göbek taşının etrafında üç sofa ve dört köşede de birer halvet bulunur.

Halvetler küçük ve birer kurnalıdır.

Sofalarda, göbek taşına karşı yanyana ve sonraları mermer levhalar ile bölünmüş ikişer kurna vardır.

Bütün hamamdaki kurna sayısı on sekizdir.

XVIII. yy.a ait olan eski bir hamam defterinde, Üsküdar Ağa hamamı’nda natır, tellâk, yanaşma ve külhancı olarak on üç kişinin çalıştığı gösterilmektedir.

Ağa hamamı (Beyoğlu). Beyoğlu’nda, Kuloğlu mahallesinde, Turnacıbaşı sokağındadır.

XVI.yy.da yapılmıştır. Klasik üslupta küçük bir hamamdır.

Sokağa bakan cephesi kârgir bir bina ile kapanmış, bu yüzden hamam çukurda kalmıştır.

Hamamın kapısı, bu kârgir binanın altındaki dükkânların arasındadır.

Hamama on basamaktan fazla bir merdivenle inilir.

Camekân bölümünde bir soyunma peykesi vardır.

Merdivenle çıkılan iki asma katta birkaç oda bulunur, ikinci Dünya savaşından sonra hamama üçüncü bir kat ilâve edilmiştir.

Asıl hamam bölümü yirmi kurnalıdır.

Üçer kurnalı üç ufak halveti vardır.

Beyoğlu Ağa hamamı, çok eskidenberi genellikle külhanbeylerin barınağı olarak bilinir.

Ağa hamamı (Samatya). Sulumanastır’da. tramvay yolu üzerinde, İstanbul’un en büyük ve en güzel çifte hamamlarından biridir.

İkinci Dünya savaşından önce hamam olarak kullanılmasından vaz geçilmiştir.

Nakledenlerden öğrenildiğine göre, zamanında erkeklere ait bölümün yanında, hamamın güzel havuzlu ve fıskiyeli bir bahçesi varmış.

Yazın erkekler yıkanıp bahçeye çıkarlar, havuz başında kahveler ve şerbetler içer, eğlenirlermiş.

XlX.yy.da İstanbul’a gelen ünlü İngiliz ressamı Thomas Allom, Samatya Ağa hamamının canlı bir gravürünü yapmıştır.

Bir cevap yazın