Ahiret Nedir, Din Kültürü

Ahiret Nedir Din Kültürü,Dinsel inançlara, özellikle de islam inançlarına göre insanların öldükten sonra gittikleri yer.

Ahiret İnancı 

Müslümanlıkta ahret ve kıyamet gününe inanmak şarttır.

Ahret kavramı, Kuran’ın birçok suresi (Vakıa, Necm, Bakara, Kıyamet sureleri vb.) ve ayetlerinde geçer, islam inancına göre, Allah dünyayı ve dünyadaki bütün canlıları geçici olarak yaratmıştır.

Günü geldiğinde (kıyamet), dünya ve üzerindeki bütün canlı -cansız varlıklar yok olacaktır.

Kıyametin hemen ardından ahret dünyası ve ahret yaşamı başlayacaktır, israfil, “sur”a (kıyamet günü çalınacak boru) ikinci defa Ciflemesiyle (nefhai saniye), ölülerin berzah âlemi’nde bekleyen ruhları, yeni baştan yaratılan bedenleriyle buluşup dirilecektir.

Dirilenler, mahşer yerinde bir araya geleceklerdir.

Bu olay, ölümden sonra diriliş (basübadelmevt), ikinci yaradılış (neş’eı uhra), cesetler karmaşasıdır (haşr -i ecsad).

Bu aşamadan sonra, insanların dünya yaşamlarındaki günah ve sevapları ölçülerek (mizan), cennet ve cehennemlikler belirlenecektir.

Sırat köprüsünden sevapları ağır gelen inananlar geçerek cennete ulaşacak, günahları ağır basanlar ise cehenneme düşeceklerdir.

Cennet ve cehennemdeki yaşam, sonsuza kadar sürecektir. ( – CENNET. CEHENNEM.) islam inancına göre, bu iki kavram, yalnızca ölümden sonraki sonsuz bir mutluluk ya da azap yeri değil, kişiler:.ı dünyadaki yaşamlarında, kendi elleriyle hazırladıkları kaçınılmaz bir gelecektir.

Bir cevap yazın