Ahıskalı Mehmed Esad Efendi Kimdir,Hayatı

Ahıskalı Mehmed Esad Efendi Hoca, Türk şeyhülislâmı (İstanbul 1846-1915’ten sonra).

Ahıskalı Numan Efendinin oğlu. özel bir öğrenim gördükten sonra Süleymaniye camiinde, Fetvahanei Aliyede derslere devam etti; huzur derslerine katıldı (1876-1890).

Meclisi İntihabı Hükkâmı Şeri (kadıları seçen kurul) üyesi oldu. Bilâdı Hamse, Haremeyni muhteremeyn, İstanbul payelerini aldı.

Anadolu kazaskeri oldu (1897). İkinci Meşrutiyetten sonra Meclisi Tedkikatı Şeriye başkanlığına, fetva emanetine getirildi.

Bir yıl şeyhülislâmlık görevinde bulundu.

Bir cevap yazın