Ahit Sandığı

Ahit Sandığı Nedir,Musa’nın Sina dağında tanrı tarafından kendisine verilen kanun levhalarını sakladığı mihrap.

Günümüzde Yahudilerin, Eski Ahit sandığına benzeterek, deri üzerine yazılı Musa’nın Beş Kitabı’nı muhafaza ettikleri dolap.

Ahit sandığı, yahudi dininde, Yahova’nın ümmeti arasında bulunduğunu gösteren bir semboldür.

Musa’nm emriyle Sina dağında yapılan (M.ö. XIII. yy.) bu sandığı, İbraniler, çöldeki yürüyüşleri boyunca yanlarında taşımışlardı.

Sandık Kenan diyarına giriş sırasında, Ürdün ilini geçerken ve Eriha’nın alınmasında rol oynamış, Hakimler devrinde Silo mabedinde kalmış, Afek savaşında Filistinlilerin eline geçmiş ve Kiryat-Yarim’e konulmuştu.

Davut, sandığı, Kudüs’e törenle nakletti, oğlu Süleyman da bu sandık için bir tapınak yaptırdı.

Nabukodonosor tarafından (M.ö. 587 veya 586) tapınağın yakılması sırasında sandık kayboldu.

Şekli tam olarak bilinmediği için taht veya mihrap biçiminde olduğu ve altın lamalarla kaplı tahtadan yapıldığı sanılmaktadır.

Üstünde kanatlarını açmış iki melek vardı ve yanlarındaki iki halkadan geçirilen sırıklarla taşınırdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir