Ahizade Yusuf Efendi Kimdir

Ahizade Yusuf Efendi Kimdir?  Türk ilim adamı, (Tokat, ?-İstanbul 1499).

Ahizade Yusuf Efendi Hayatı

Fatih devri bilginleri Molla Husrev ve Ahmed.

Kırımlıdan ders gördü.

Sonra çeşitli medreselerde müderrislik yaparak, Sahn derecesine yükseldi.

Fatih camii yakınında Dârüşşafaka caddesi üzerinde yaptırdığı Ahizade camii haziresinde yatar.

Ayrıca cami içinde bir de kitaplık vücuda getirmişti.

Eserlerinden, Ferâiz-i Sirâciye Tercümesi’nin (Sirac’ın Farzları Tercümesi) bir nüshası Topkapı sarayında, Ahmed İH kitaplığında 3124’te kayıtlıdır.

Beyzâvi Tefsiri’ne haşiyesi vardır.

Fetevayı Kadı Han’ı (Kadı Han Fetvaları) kısaltılmıştır.

Haşiye Âlâ Şerh-il-vikaye (Kavs-i Kuzah) başlıca kitaplarındandır.

Bir cevap yazın