Ahlatlıbel,Tarihi,Kazıları

Ahlatlıbel,Tarihi,Kazıları ,Ankara’nın 14 km. güneybatısında ve yalnız Bakır çağı kültürü veren bir yerleşme yeri.

Ahlatlıbel
Ahlatlıbel Ankara’nın 14 km. güneybatısında ve yalnız Bakır çağı kültürü veren bir yerleşme yeri.

Ankara-Gavurkale-Haymana’dan güneye inen eski yolun batısındadır.

Burada, 1933’te Dr. H.Z.Koşay, Millî Eğitim bakanlığı adına kazı yaptı.

Yerleşme M. ö. 3000-2000 yılları arasına rastlar.

Ahlatlıbel Tarihi 

Ahlatlıbel, Anadolu’da tam olarak bulunan ilk Bakır çağ kalesidir.

Bir düz yerleşme yerinin etrafı kale duvarları ile çevrilerek müstahkem mevki haline getirilmiştir.

Kalıntılardan buranın, çoban ve çiftçi halkını yöneten bir beyin, müstahkem oturma yeri olduğu anlaşıldı. Duvarların temelleri taş, üst kısımları kerpiçtendir.

Kale içerisinde ve odaların döşemeleri altında ölüler,etrafı taş mezarlara ve küplere hocker durumunda konmuştur.

Kazıda, cilâlı el baltaları, öğütme taşları, pişmiş toprak ve taştan damga mühürleri, kemik iğneler, pişmiş topraktan kurs ve keman şeklinde idoller, hayvan figürinleri, bakırdan süs eşyaları, bakır, kurşun ve altından hançer, kılıç ve halhal gibi harp âletleri bulundu.

Bunlar, burada yaşayan halkın din görüşleri ve sosyal El ile yapılan çanak çömlek biçimleri, astar ve bezekleri ile ileri bir işçiliği gösterir.

Kapların bazılarının dışı siyah içi kırmızı, bazılarının da dışı kırmızı içi siyahtır.

Genellikle siyah bir astar üzerine beyazla, paralel çizgi grupları yapılmıştır.

Başlıca kap şekilleri tek kulplu, karından emzikli çaydanlıklar, dört kulplu küpler, gaga ağızlı testiler ve çok sayıda küçük, kulplu ve kulpsuz fincanlardır.

Çanak çömleğin birçoğu Truva II kültür çevresi buluntularına, birçoğu da Alişar I’e ve Alaca Höyük ile karakterlenen iç Anadolu kültür çevresi buluntularına benzerler.

Ayrıca Mersin XII A ile de yakınlıklar gösterir.

Böylece Ahlatlıbel iki büyük kültür bölgesi arasında bir geçit teşkil etmesi bakımından da ilgi çekicidir.

Ahlatlıbel

Bir cevap yazın