Ahmed Arifi Bey Kimdir,Hayatı

Ahmed Arifi Bey Kimdir Türk idare adamı ve besteci (İstanbul 1856-Kayseri 1908).

Ahmed Arifi Bey Hayatı

İlmiye sınıfından Harputlu Mustafa Faik Efendinin oğlu.

Meclisi Maarif üyesi, Encümeni Teftiş başkanı, Matbuatı Dahiliye müdürü, Takvimi Vakayi gazetesi müdürü; Burdur, Mersin, Kırşehir, Havran, Akkâ, Maan, Kerek, Kayseri mutasarrıfı; Kosova, Manastır, Yan-ya, İşkodra, Edirne, Selânik Mülkiye müfettişi oldu.

Arapça, Farsça, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rumca biliyordu. Hattat, gazeteci, şair ve yazardı. Çeşitli eser ve ter-cümleleri vardır. Bestelediği şarkılardan 12’si elimizdedir. 5 Makamlı rast aksak şarkı’sı çok tanınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir