Ahmed bin Ebi Yakub Yakubi Kimdir,Hayatı | Biyografi |

Ahmed bin Ebi Yakub Yakubi Yakubi (Ahmed bin Ebi Yakub),Arap tarihçisi ve coğrafyacısı (Bağdat, ? – Mısır 1897).

Büyük dedesi Vâdıh, halife Mehdî devrinde Mısır valiliğinde bulundu.

Yakubî, öğrenimini Bağdat’ta yaptı.

Genç yaşta bu şehirden ayrılarak bir süre Arminiye’de memurluk yaptıktan sonra Horasan’a Tahirilerin sarayına gitti.

Uzun süre Tahirilerin hizmetinde bulunduktan sonra Hindistan’a bir gezi yaptı.

Kısa bir süre Mısır’da Tolunoğullarının hizmetinde bulundu.

Tahent’te Rüstemîlerin yanına gitti.

Yakubî’nin iki önemli eseri vardır.

Bunlardan birinsisi Tarih’tir.

İki kısımdan meydana gelen bu eserin birinci kısmı Dünyanın yaratılışından İslâmlığın doğuşuna kadar genel dünya tarihini, ikinci kısmı da Hz. Muhammed’in doğuşundan 872’ye kadar İslâm tarihini kapsar.

İkinci eseri Kitabü’l-Buldan(Beldelerin Kitabı).

İslâm (İlkelerinin tarihî coğrafyasını anlatır.

Her iki eser de basılmıştır.

Bir cevap yazın