Ahmed Cevad Ahundzade Kimdir,Hayatı

Ahmed Cevad Ahundzade Kimdir,Hayatı Azerbaycanlı şair (Gence 1892-1937).

Ruhaniye’de medrese öğrenimi gördü. Balkan harbinde gönüllü olarak Türkiye’ye geldi.

Azerbaycan’da bağımsızlık hareketleri sırasında milli şiirler yazdı.

Bolşevik istilâsı sırasında takibe uğradı. 1936-1937 Yıllarında iz bırakmadan kayboldu. 1917’de Baku’da yayımlanan ilk şiir kitabı Koşma adını taşır.

Türk ordusuna hitaben yazdığı şiirleri çok tutulmuştu.

XII. yy. Gürcü şairi Şota Rust-haveli’den Pars Derisi Giymiş Pehlivan adlı eseri manzum olarak türkçeye çevirdi.

Bir cevap yazın