Ahmed Cevdet Bey Kimdir,Hayatı

Ahmet Cevdet Bey Kimdir , Türk gazetecisi (İstanbul 1861-Ankara 1935).

Ahmed Cevdet Bey Hayatı

Kaptanpaşa rüştiyesinde okudu.

Ahmet Cevdet Bey  
Ahmet Cevdet Bey  Türk gazetecisi (İstanbul 1861-Ankara 1935).

Mülkiye ve sonra Hukuk mektebini bitirdi, özel derslerle Arapça, Fransızca, Almanca, Rumca öğrendi.

21 Yaşında bu dillerden tercümeler yaparak Tercüman-ı Hakikat gazetesine girdi.

Bir süre Takvim-i Vekayi yazı kurulunda bulundu, sonra Tömbeki rejisinde, Osmanlı bankasında memur oldu.

Sabah, Tarih, Saadet gazetelerinde başyazarlık yaptı.

Günlük İkdam gazetesinin imtiyazını alıp yayın hayatına atıldı.

Gazetesinin yanında bir de İkdam kütüphanesi kurarak değerli birçok eseri, bu arada Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin ilk altı ciltini yayımladı, ikinci Meşrutiyetten sonra gazetesinde teknik değişikliğe giderek sayfa sayısını arttırdı, türk gazeteciliğinde bir hamle yaptı, ittihat ve Terakki cemiyetine karşı muhalefete geçti.

Avrupa’ya gitti (1909).

Oradan gazetesine sürekli yazılar yolladı.

İlk Basın kongresi için Ankara’ya geldi, birinci oturumda heyecandan kalp krizi geçirdi, ertesi gün öldü.

Yazılarını sade bir dille yazardı.

Türkçülük akımını benimsemişti.

Halk tarafından çok seviliyordu.

Bir cevap yazın