Ahmed Fakih Kimdir?

Ahmed Fakih Kimdir Mutasavvıf, şair (XIII. yy.). Mevlâna Celâleddin’in babası Bahaeddin Veled’den fıkıh öğrendi. Bir ara, cezbeye kapılarak dağlara kaçtı.

Gaybden haber verdiği, Mevlâna’nın büyüklüğünü çocukken keşfettiği söylenir. Halk için yazılmış, ahlâk ve tasavvuf öğütleri veren yüz beyitlik Çarhname adlı bir mesnevîsi vardır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir