Ahmed Hamdi Paşa Kimdir

Ahmed Hamdi Paşa Kimdir,Osmanlı sadrazamı (İstanbul 1826-Beyrut 1885).

Ahmed Hamdi Paşa Hayatı

Ahmed Hamdi Paşa ,Osmanlı sadrazamı (İstanbul 1826-Beyrut 1885)

Çeşitli devlet memurluklarında bulunduktan sonra 1868’de Evkafı Hümayun nazırı, sonra Maliye nazırı ve altı gün sonra da Aydın valisi oldu.

Şirvanizade Rüştü Paşa sadrazam olunca ikinci defa Maliye nazırlığına getirildi.

Osmanlı orduları Rumeli’de Ruslara yenilince sarayda toplanan bir meşveret meclisinde şiddetle karşı konulması ve İstanbul’un savunulması için gerekli tedbirlerin alınması gibi fikirler ileri sürdüğünden sadrazamlığa getirildi (11 ocak 1878).

Sadrazamlığı sırasında osmanlı orduları tamamen mağlup oldu, rus orduları Edirne’ye girdi.

Abdülhamid’e Yıldız sarayından Beşiktaş sarayına nakletmesini, ordu kumandanlarına müdahalede bulunulmamasını tavsiye ettiğinden azledildi (1878) ve Aydın valiliği ile bir daha dönmemek üzere, İstanbul’dan uzaklaştırıldı.

4 Ağustos 1879’da Midhat Paşanın yerine Suriye valiliğine tayin edildi.

Mezarı Beyrut’ta Mektebi Sultani civarındadır.

Bir cevap yazın