Ahmed Hulusi Paşa Kimdir

Ahmed Hulusi Paşa Kimdir Osmanlı hariciye nazırlarından (Çorum, ?- İstanbul 1837).

Ahmed Hulusi Paşa Hayatı

Önce Reisülküttap kesedarı, sonra ikinci ve 1822’de de birinci tezkireci oldu.

Çeşitli saray hizmetlerinde bulunduktan sonra Mühimmatı Harbiye nazırlığına getirildi (1826).

Vezirlik rütbesiyle sadaret kaymakamı tayin edildi (1828), Muğla (Menteşe) mutasarrıfı (1833), Hariciye nazırı oldu (1836).

Bir cevap yazın