Ahmed Mahmudoğlu Kimdir,Hayatı

Ahmed Mahmudoğlu Kimdir Ruznamecilerden (XVIII. yy.).

Ahmed Mahmudoğlu Hayatı

Taşra hazine kâtibiydi, sonra ruznameci ve mevkufatçı oldu.

Ahmed III devri için önemli bir kaynak olan ve içinde bu devirde geçmiş seferlere ait bütün teferruat bulunan bir münşeat yazdı.

Prut seferi (1711) ve sonraki olaylar hakkında bilgileri ihtiva eden bu münşeat 1725 yılma kadarki hâdiseleri, hayli tafsilatlı, 1759 yılına kadar ki hâdiseleri de kısaca anlatır.

Eserin, İsveç kralı Charles Xll’nin Türkiye’de kaldığı zamana ait olan kısmı vesikalar ve eklerle birlikte Prof. Akdes Nimet Kurat tarafından yayınlanmıştır (İstanbul 1943).

Bir cevap yazın