Ahmed Muhtar Beyefendi

Ahmed Muhtar Beyefendi Molla Bey, osmanlı şeyhülislâmlarından (İstanbul 1807-1882). 1845’ten 1855’e kadar Takvim-i Vakayi gazetesinin musahhihliğini yaptı. Sonra Selânik, 1856’da Haremeyn, 1861’de de İstanbul kadılığı payelerine yükseldi; 1861’de fiilen İstanbul kadısı oldu.

17 Eylül 1871’-de şeyhülislâmlığa tayin edildi; 5 kasım 1872’de bu makamdan ayrıldı. 18 Nisan 1878’de ikinci defa şeyhülislâm oldu. Fakat aynı yılın 15 aralık gününde ayrılmak zorunda kaldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir