Ahmed Salahi Bey Kimdir,Hayatı

Ahmed Salahi Bey Kimdir ,Türk yazarı (İstanbul 1857 – 1910).

Ahmed Salahi Bey Hayatı

Beşiktaş rüştiyesinde ve Menşei Küttap’ta okudu.

Çeşitli memurluklarda bulundu.

Tercüman-ı Hakikat gazetesinde çalıştı.

Saadet ve kendi kurduğu Servet gazetelerinde başyazarlık yaptı.

Abdülhamid II devrinde sansür görevi yapan Teftiş ve Muayene encümenine üye oldu; sonra Matbaayı amire müdürlüğüne ve Posta ve Telgraf meclisi reisliğine getirildi.

1908’den sonra sansürcü ve hafiye olduğu için rütbe ve memuriyeti alındı.

Eseri: Kamusu Osmani (Osmanlıca Lügat).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir