Ahmed Vasıf Efendi Kimdir,Hayatı

 

Ahmed Vasıf Efendi Kimdir Vakanüvis (Bağdat ?-istanbul 1806).

Ahmed Vasıf Efendi Hayatı

Abaza Mehmed Paşanın adamlarından, Osmanlı-Rus savaşında Ruslara esir düştü. Katerina’nın sulh tekliflerini bildiren mektubunu orduya getirdi (1771). Bükreş görüşmelerine murahhas olarak katıldı.

Ekim 1783’te vakanüvis oldu. Tarihini 1781’de yazmaya başladı, 1787’ye kadar devam etti. Bu tarihte Ispanya’ya büyükelçi oldu. Ispanya’dan döndükten sonra tekrar vakanüvis oldu. Yaş antlaşması görüşmeleri için ekim 1791’de Kalas’a gönderildi.

1798’de üçüncü defa vakanüvis oldu, 1805’te de reisülküttap oldu. Tarihleri basılmadı, ancak 1752-1774 yıllarına ait başka kaynaklardan alarak hazırladığı iki ciltlik eseri yayımlandı.

İstanbul ve Mısır (Bulak) baskıları vardı. İspanya hakkında sunduğu Sefaretname’de devrin İspanya’sını anlatır. Bu sefaretname Cevdet Tarihi’nde vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir