Ahmet Ateş Kimdir,Hayatı

Ahmet Ateş Kimdir Türk bilim adamı (Birecik 1917-İstanbul 1966).

Ahmet Ateş Hayatı

Edebiyat fakültesini 1939’da bitirdi.

Aynı yıl asistan oldu.

Prof. Helmut Ritter’in yanında Arap-Fars filolojisi çalışmalarına başladı.

1953’te de profesör oldu.

Arap-Fars filolojilerini yeniden teşkilâtlandırdı, Şarkiyat enstitüsünün resmi kuruluşunu sağladı.

İslâm ansiklopedisi yazı kurulunda bulundu.

Ayrıca yabancı ilim adamlarıyla birlikte Şark Tetkikleri cemiyetinin kurulmasını sağladı.

Ahmet Ateş Eserleri

Muhammed b. Ali-el-Semerkandî’nin Sinbâdnâme’sini (İstanbul 1948).

Muhammed b. ömer-el-Raduyanî’nin Tercuman-ül-Belaga’sını (İstanbul 1949).

Süleyman Çelebi’nin Mevlid’ini (Ankara 1954).

Reşidüddin’in Cami-üt-Tevarih’ini (Ankara 1957-1960, iki cilt) ve bazı eski eserleri de Türkçeye çevirdi,

Bir cevap yazın