Ahmet Avni Konuk Kimdir,Hayatı

Ahmet Avni Konuk Kimdir,(1873-1938) Türk besteci.

Ahmet Avni Konuk Hayatı

Galata rüştiyesinde ve Dârüşşafaka’da okudu (1890). Mektebi Hukuki Şahane’yi bitirdi (1898).

1922’de Ankara hükümetinin posta umum müdür muavini, 1930’da Umum müdürlük hukuk müşaviri oldu. 376 Sayılı Posta kanununu hazırladı.

Musiki eğitimini Zekai Dede ve Kirami Efendiden yaptı. Konservatuvar’ın yayımladığı ayinlerin bir kısmının güftesini Türkçeye çevirdi.

Dilkeşide ve bendi hisar adlı mürekkep makamları yaptı. Güfte mecmuası olan Hanende’yi hazırladı; burada 95 makamdan 2 706 parça eserin güftesini verdi.

Konuk’un bilinen musiki eserleri 41 parçadır: 3 ayin dışındaki dini eseri bilinmiyor.

Güftelerini yazdığı din dışı 38 eseri vardır: rast kârı natık, 3 kâr (hicaz, suzidil ve şehnaz); 8 beste, 5 ağır ve 5 yürük semai ile 16 şarkı. Konuk, aynı zamanda önemli bir tasavvuf bilginidir. En önemli eseri Mesnevi Tercümesi ve Şerhi’dir.

Bir cevap yazın