Ahmet Emin Yalman Kimdir,Hayatı | Gazeteci Biyografileri |

Ahmet Emin Yalman Kimdir,Türk gazetecisi (Selânik 1888-İstanbul 1973).

Ahmet Emin Yalman Hayatı

Tunç Yalman’ın babası, Rezzan Yalman’ın eşi.

İlköğrenimini Feyzi Sıbyanda (1894), ortaöğrenimini Selânik Askeri rüştiyesinde yaptı (1901).

Beyoğlu Alman lisesini bitirdi (1907), Babıâli Tercüme odasında çalıştı (1907-1909).

New York Columbia üniversitesini felsefe doktoru olarak bitirdi.

Dârülfünunda içtimaiyat (sosyoloji) müderris muavini (1914-1916), Mülkiye mektebinde istatistik müderrisi oldu (1916 – 1920).

Damat Ferit hükümeti tarafından Kütahya’ya (1919), îngilizler tarafından Malta’ya sürüldü (1920).

1922’de Türkiye’ye döndü.

1923’te Ahmed Şükrü ve Enis Tahsin ile Vatan gazetesini kurdu; Kaynak adlı haftalık bir gazete yayımladı (1936).

Türk komisyonu üyesi olarak New York sergisi neşriyat müdürlüğü yaptı (1938 – 1939).

Vatan gazetesini tekrar çıkardı (1940) ve 1960’a kadar başyazarlığını yaptı.

1959’da bu gazetede yayımlanan yazıları yüzünden 15 ay hapse mahkûm oldu.

Hür vatan gazetesini çıkardı (1960 – 1962).

1960’ta basına yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine California ve Georgia üniversitesi tarafından altın plaka «üstün cesaret armağanı» verildi.

Ahmet Emin Yalman Eserleri

  • Die Türkei (Türkiye) [1918]
  • Turkey in the World War (Dünya Savaşında Türkiye) [1928]
  • Gerçekleşen Rüya (1938)
  • Havalarda 50 000 km (3 cilt, 1943)
  • Naziliğin İç Yüzü (1943)
  • Yarının Türkiyesine Seyahat (1944)
  • San Francisco’da Neler Gördüm (1945)
  • Turkey in my Time (Benim Zamanımda Türkiye) [1956]
  • Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim (1970)

Bir cevap yazın