Ahmet Harami Destanı | Türk Tarihi |

Ahmet Harami Destanı (Destan-ı Ahmed Harami), [XIV. yy.].

Destan-ı Ahmed Harami

Anadolu türkçesi özelliklerini taşıdığı için, bu çağda Anadolu’da yazıldığı tahmin edilen, manzum ve popüler bir Türk destanı.

Kahramanı Ahmed, E-bû Ali Sina’nın sihir ve efsun ilmini hırsızlığa tatbik ederek soygun yapan bir haramidir.

Bu hüneriyle Bağdat sarayının hâzinesini soymağa kalkar fakat karsısına, Bağdat sultanının kızı Gülendam çıkar.

Hikâye, Haramı ile Gülendam’ın Bağdat’ta, Gürcistan’da, Şîraz’da geçen korkulu mücadeleleri sonunda Gülendam’ın fendi ve galebesiyle biter.

Çankırılı Ahmet Talat Onay’ın bulduğu Ahmed Haramî Destanı Çankırı’da basıldı (1933). Mesnevî tarzındaki eser dil bakımından önemlidir.

Bir cevap yazın